Vilka ärenden kan göras var?

Här ser du vilka bankärenden du kan göra i våra kanaler. Mycket kan du göra utan att gå till ett kontor.

Telefonbanken når du på nummer 0771-22 44 88, öppet dygnet runt.

För att binda räntan via telefon kan du som har en personlig kod ringa Telefonbanken på
0771-22 44 88. Du kan få hjälp med räntebindning vardagar 09.00 - 18.00.

Ärenden och kanaler som kan hjälpa dig

Vilka ärenden kan göras var?
TjänsterTalsvarTelefonbankenInternetbanken/
Personlig kod
Internetbanken/
Dosa/Mobilt BankID
Mobilbanken/
Personlig kod
Mobilbanken/
Dosa/Mobilt BankID
Kundpost i Internetbanken/
Mobilbanken
Allmänna ärenden
Skaffa personlig kodX

XX
Anslut dig till InternetbankenX
Beställ dosaXXX
Beställ inloggningskortXX
Anslut dig till kundprogrammetXIntresseanmälanIntresseanmälanX
Beställa bevaknings-smsX
Ladda kontantkort till mobil och mobilt bredbandXX
Konton
Information, saldo och transaktionerXXXXXX
KontoutdragXXXXXXX
Öppna kontonX
Betalningar och överföringar
Överföring till eget kontoXXXXXX
Överföring till annans kontoXXX
Stående överföringarXXX
Betalningar PG och BGXXXX
Anslut e-fakturaX
Signera e-fakturaXX
Betala till utlandetXX
AutogiroX
Kort
AnsökXXX
SpärraX
Beställ påminnelsekodXXX
X
Beställ utbyteskortXX
Ansök om utökad kreditXX
Se kreditkortstransaktionerXXXXX
Kreditkortssaldo och transaktioner via SMSX
Öppna/stänga kortXXXX
Sparande
Se innehav på fonder och aktierXXX
Handla med fonder och aktierX

Hantera månadssparandeX
X
Lån
Översikt om detaljerXXXX
Ansök om konsumtionslånXX

Ansök om Bil- och FritidskreditXX
Ansök om BolånXX
Ansök om LånelöfteXX
Ansök om PersonkontokreditXX
Försäkringar
Teckna hos If SkadeförsäkringarXOffert
Medanvändare
MedanvändareX
Vilka ärenden kan göras var?
TjänsterTalsvarKundcenter

Internet-banken/ Personlig kod

Internet-banken/ Kortläsare

Mobilbanken/ Personlig kod

Mobilbanken/ Kortläsare

Kundpost via Internetbanken
Allmänna ärenden
Beställa personlig kod

x

x

Ansluta dig till Internetbanken

x

 

Beställa kortläsare

x

x

x

Beställa inloggningskort

x

 

x

Ansluta sig till Nordeas kundprogram

x

intresse-anmälan

intresse-anmälan

x

e-legitimation

x

x

 

x

 

Bevakning via SMS

x

Konto
Kontoinformation Saldo / Transaktioner

x

x

x

x

x

x

Kontoutdrag

x

x

x

x

x

x

x

Öppna Kapitalkonto

 

x

 

x

 

 

x

Öppna Fasträntekonto

x

Öppna Bonuskonto

x

Betalning och överföring

Överföring till eget konto

x

x

x

x

x

x

Överföring till annans konto

x

 

 

x

 

x

Hantera stående överföringar

x

x

 

x

 

 

 

Betalningar PG/BG

x

x

 

x

 

x

Ansluta e-faktura

x

Signera e-faktura

x

x

Betalning till utlandet

x

x

Autogiro - ansluta, ändra, avsluta

x

Kort

 

 

 

Ansöka om kort

x

x

x

Spärra kort

x

 

 

 

 

Beställa påminnelse om PIN-kod

x

x

 

x

 

x

x

Beställa utbyteskort

x

 

 

 

 

x

Ansöka om utökad kredit

x

 

x

Se kreditkortstransaktioner

x

x

x

x

x

Kreditkortssaldo och transaktioner via SMS

x

Sparande
Se innehav och handla med fonder

x

x

x

Se innehav och handla med aktier

x

x

x

Månadssparande

 

x

 

x

 

x

Lån
Översikt om detaljer

 

x

x

x

x

Ansöka om konsumtionslån

 

x

 

x

Ansöka om Bil- och Fritidskredit

 

x

 

x

Ansöka om Bolån

 

x

 

x

Ansök om lånelöfte

 

x

 

x

Ansök om personkontokredit

 

x

 

x

Försäkringar
Teckna försäkringar hos If Skadeförsäkringar

x

offert

Medanvändare
Medanvändare

 

x

 

x