Hur kontrollerar jag kortets giltighetsdatum?

Kortets giltighetsdatum finns tryckt på kortet mellan kortnumret och ditt namn.

Till exempel 12/14 för december 2014.

Kort kontrollera giltighetsdatum 12/14