Frågor och svar om Riksbankens sedel- och myntutbyte

Här har vi samlat frågor och svar om Riksbankens sedel- och myntutbyte.

Varför byter Riksbanken ut sedlar nu när användningen av kontanter minskar i samhället?
Svar:

Enligt forskning kommer vi förmodligen att använda oss av kontanter minst till 2030. Riksbanken gör detta byte för att göra sedlarna säkrare och mynten mindre, lättare och nickelfria. Det här innebär ett förbättrat skydd mot förfalskningar, effektivare kontanthantering och mindre belastning på miljön.

Mer information finns hos Riksbanken.

När kommer de nya sedlarna?
Svar:

Under oktober 2015 kom 20-, 50-, 200- och 1000-kronorssedlarna.
Under oktober 2016 kommer 100- och 500-kronorssedlarna.

De nya sedlarna kommer successivt ut i handeln och till bankerna.
Det betyder att det kan ta en tid innan du har de nya sedlarna i din hand.

När kommer de nya mynten?
Svar:

I oktober 2016 kommer de nya 1-, 2- och 5-kronorna.

När blir nuvarande sedlar ogiltiga
Svar:

20-, 50-, och 1 000-kronorssedlar blev ogiltiga den 30 juni 2016 (Dessa kan skickas in till Riksbanken för inlösen mot en avgift på 100 kronor.) 
Efter den 30 juni 2017 blir 100- och 500-kronorssedlar ogiltiga (Dessa kan lösas in i bank alternativt sättas in i insättningsautomat t o m den 30 juni 2018.).

När blir nuvarande mynt ogiltiga?
Svar:

Efter den 30 juni 2017 blir 1-, 2- och 5-kronor ogiltiga (Dessa kan lösas in i bank t o m den 31 augusti 2017). Passa därför på att göra av med mynt som finns hemma.
Alla mynt utom 10-kronan blir ogiltiga 2017. Det kan finnas begränsningar för banker och handeln att ta emot mynt så var ute i god tid och använd mynten redan nu!

Vart kan jag vända mig för att lämna in mina sedlar och mynt som blir ogiltiga 2017?
Svar:

Idag har Nordea ca 16 kontor med manuell kontanthantering. Där kan du som privatperson sätta in kontanter på ditt konto. Förutom kontor med manuell kontanthantering erbjuder Nordea tillgång till ca 260 st. insättningsautomater (ägs av Bankomat AB) runt om i landet där du kan sätta in 100-, 500- kronorssedlar. Du kan sätta in 40. 000 kr per rullande 30 dagars period samt max 100 sedlar per gång. För insättning via insättningsautomat använder du ditt bankkort och insättningen görs till det konto som är kopplat till ditt kort.

  • 100- och 500-kronorssedlarna kan sättas in i automaterna till och med den 30 juni 2018.

Här kan du hitta kontor som tar emot kontanter och har insättningsautomat för kontanter och mynt.

När du sätter in kontanter på ett bankkontor är det viktigt att du kan uppvisa giltig id-handling samt underlag som styrker pengarnas ursprung. Läs mer om Nordeas arbete för att motverka penningtvätt. Andra insättningsalternativ är Forex Bank, X-change, Svea Exchange och Kassagirot.

När ska jag vända mig till Riksbanken?
Svar:

Efter den 31 augusti 2016 med de 20-, 50- och 1000-kronorssedlar som då är ogiltiga.
Efter den 30 juni 2018 med de 100-och 500-kronorssedlar som då är ogiltiga.

Observera, du kan inte besöka Riksbankens kontor och lämna in dina sedlar där.

Riksbanken tar emot sedlarna via rekommenderat brev.

Läs mer på Riksbanken.