Bidrag och avgifter

Det finns flera olika bidrag som du kan ha rätt till. Här nedan ser du några av de vanligaste.

Barnbidrag

Barnbidraget betalas ut per månad och barn. Från det andra barnet tillkommer flerbarnstillägg.

Barnbidrag
Antal barnKronor per månad
11.050
22.250
33.754
45.814

Maxtaxa på förskola och fritids

Kommuner väljer själva om de inför maxtaxa eller inte. Där maxtaxa införs ska ingen behöva betala mer än 1.260 kronor per månad för första barnet på dagis, 840 kronor för andra och 420 kronor för tredje barnet. För det fjärde barnet tas ingen avgift ut. Hushåll med lägre inkomst får lägre taxa. 4-5 åringar har rätt till 3 timmars avgiftsfri förskola per dag.

Förlängt barnbidrag

Förlängt barnbidrag betalas ut som studiestöd till barn som har fyllt 16 år och fortfarande går i grundskola.

Studiebidrag

Den som är under 20 år och går i gymnasieskola får studiebidrag. Studiebidraget är 1.050 kronor per månad och betalas ut under tio månader per läsår.

Bostadsbidrag

För låginkomsttagare kan bostadsbidraget för barnfamiljer vara till hjälp.

 Mer information om bidrag hittar du på Försäkringskassans webbplatsÖppnas i nytt fönster

Tips om konton och betalningar

Children swinging in the garden  

Hushållsekonomi och budget

Vardagsekonomin handlar om att balansera utgifter mot inkomster. Det gäller att hitta bra rutiner som förenklar dina vardagsärenden

Lady advisor standing by desk  

Utbetalningskort

Så här gör du för att lösa in ett utbetalningskort i Nordea.