Viktigt att veta om placeringar

Innan du placerar i värdepappersprodukter, som till exempel fonder eller aktier, finns det en hel del viktig information som du bör ta del av.

I nedanstående pdf:er kan du läsa våra riktlinjer för hur Nordea arbetar med handel i värdepapper. Där kan du läsa allmän information om placeringar och placeringsrådgivning samt om vilka risker som är förknippade med att handla i olika värdepapper. 

Information om Nordea och Nordeas värdepappersrörelse

Här finner du information om vilket kundskydd du omfattas av vid handel med värdepappersprodukter och placeringsrådgivning samt rutiner och regler för hur vi arbetar med placeringar och placeringsrådgivning i Nordea.

Information om Nordea och Nordeas värdepappersrörelse (pdf, 147 KB)Öppnas i nytt fönster

Risker med placeringar i värdepapper

Information om risker med placeringar i värdepapper finns att ladda ner här.

Allmän information om egenskaper och risker beträffande värdepapper (pdf, 217 KB)Öppnas i nytt fönster

Riktlinjer för orderutförande

Här kan du ladda ner våra riktlinjer för hur vi utför en order vid köp och försäljning av värdepapper eller värdepappersprodukter.

Nordeas riktlinjer för orderutförande (pdf, 267 KB)Öppnas i nytt fönster

Mest använda handelsplatser

Här hittar du en förteckning över de vanligaste handelsplatser Nordea använder sig av.

Mest använda handelsplatserÖppnas i nytt fönster (pdf, 33 KB) (på engelska) 

Riktlinjer för intressekonflikter

Banken försöker undvika intressekonflikter som kan uppstå mellan banken och kunder. Banken har därför utarbetat interna instruktioner och etiska riktlinjer. Om en intressekonflikt ändå uppstår ska den hanteras så att den enskilde kundens intressen inte missgynnas. Våra riktlinjer i sin helhet kan du ladda ner här.

Riktlinjer för intressekonflikter (pdf, 45 KB)Öppnas i nytt fönster

Allmänna villkor för fondhandel

Här hittar du de allmänna villkor som gäller vid handel med och förvar av fondandelar.

Allmänna villkor - Handel med och förvar av fondandelar (pdf, 64 KB)Öppnas i nytt fönster 

Fakta om fonder

Fullständiga regler om fondsparande och Nordeas fonder, det vill säga informationsbroschyrer för respektive fond, finns att ladda ner i vår fondinformationstjänst.

Basfakta för investerare, informationsbroschyr och fondrapporterÖppnas i nytt fönster

Direktivet om marknader för finansiella instrument, "MiFID"

Sedan den 1 november 2007, då direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) trädde i kraft, är hanteringen av placeringstjänster harmoniserad i EU. Direktivet påverkar alla våra placeringskunder.

Läs mer om MiFIDÖppnas i nytt fönster

Om placeringar

Woman by computer  

Viktigt att veta om placeringar

Här hittar du information som är bra att ta del av innan du placerar pengar.

Korg med kantareller  

Kom igång och börja spara

Med ett månadssparande i fonder eller konton kan du bygga upp en buffert eller ett större kapital för ekonomisk trygghet och valfrihet i vardagen.