Tips till dig som vill komma igång med ditt sparande

Hur du ska spara beror på din livssituation, under hur lång tid du kan binda ditt sparande och vilken risk du är beredd att ta. En gyllene regel är dock att sprida riskerna för att kunna sova lugnt om natten. Ett tips till dig som planerar att köpa bostad i framtiden är att redan nu börja spara till kontantinsatsen som krävs vid köpet. Fundera lite över följande frågor:

Hur stort belopp kan jag spara?

Mycket händer under livets gång och ekonomin varierar beroende på var i livet du befinner dig. Barnfamiljer kan säkert hålla med om att de hade bättre ekonomi innan barnen kom. Den dagen barnen flyger ut förbättras vanligen ekonomin igen. Det kan vara bra att ha i åtanke när du planerar över hushållets inkomster och utgifter. Beroende på budgetens utseende så påverkas storleken på det belopp som du kan avsätta till sparande.

Vad sparar jag till?

Grunden för allt sparande är att ha en buffert för att klara av oförutsedda utgifter. Tvättmaskinen kanske går sönder eller bilen behöver repareras. Hur stor den ska vara beror på hur du lever och bor. Bor du i villa eller bostadsrätt behövs normalt en större buffert än om du bor i hyreslägenhet. Antalet familjemedlemmar påverkar också buffertens storlek.

När du väl har en buffert kan du börja fundera på ett mer långsiktigt sparande. Vi har alla olika mål i livet. Vissa sparar till kontantinsatsen på drömhuset, medan andra sparar för att kunna resa. Försök att anpassa sparandet efter just ditt mål.

När i tiden behöver jag använda mina sparade pengar?

Beroende på när du planerar att använda dina sparade pengar så påverkar det vilket sorts sparande du bör välja. Om pengarna ska användas först om några år brukar man kalla det för långsiktigt sparande. Den långsiktige spararen bör ha en del aktiebaserade sparformer i sitt sparande, då aktier historiskt sett har gett en bättre avkastning än räntebärande placeringar på lång sikt. Man ska dock komma ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

Vilken risk är jag beredd att ta?

När det gäller sparandet är det viktigt att sprida riskerna och inte lägga alla ägg i samma korg. Om du sparar på lång sikt har du möjlighet att ta större risker genom att till exempel spara i aktier. Hur stor den delen bör vara beror på hur riskbenägen du är. För småspararen är det svårt att få en bra riskspridning vid köp av enskilda aktier. En enskild aktie kan bli värd väldigt mycket men kan också bli helt värdelös.

Sparar du i en aktiefond får du genom andelarna i en aktieportfölj en automatisk riskspridning. Att spara i en aktiefond är ett långsiktigt sparande med viss risk. På kort sikt kan det vara stora svängningar i värdet på andelarna och det finns inte någon garanti för att du får tillbaka hela det insatta kapitalet, men på lång sikt är chansen till värdetillväxt stor. 

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är dock ett historiskt faktum att ett aktieinslag i sparandet visar sig ge bättre avkastning än ett rent räntesparande.

Om sparande

Korg med kantareller  

Kom igång och börja spara

Med ett månadssparande i fonder eller konton kan du bygga upp en buffert eller ett större kapital för ekonomisk trygghet och valfrihet i vardagen.

Sail boat stem  

Tips till dig som vill börja spara

Hur du ska spara beror på din livssituation. En gyllene regel är dock att sprida riskerna. Läs mer om sparande här!