Skogsskadekonto

Skogsskadekontot ger dig möjlighet att fördela skogsinkomsterna mellan olika år under 21 år och därmed utjämna beskattningen.

Om Skogsskadekonto Mer fakta Specialistgruppen Priser och villkor Om Skogsskadekonto

Om Skogsskadekonto

Om din skog drabbats av stora skador kan du istället för Skogskonto öppna Skogsskadekonto. Skogsskadekontot ger dig längre uppskov med beskattning än ett Skogskonto. Skadan måste styrkas med intyg från Skogsstyrelsen.

Dina fördelar:

 • Du får uppskov med beskattningen upp till 21 år på den del av dina skogsinkomster som du placerar på Skogsskadekonto.
 • Beskattning sker istället i den takt du tar ut pengarna.
 • Ökar möjligheten till kapitalbeskattning via räntefördelning.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Mer fakta

Minst en tredjedel måste ha tvångsavverkats

För att få öppna Skogsskadekonto måste minst en tredjedel av skogstillgångarna ha tvångsavverkats på grund av skada såsom storm, insekter eller brand. Tredjedelen avser tillgångarnas värde. Vid beräkning av skadeavverkningens värde ska rotnettot användas. Även försäkringsersättningar får räknas in i den skadade skogens värde.

Minst 75 procent av beskattningsårets skogsintäkter måste komma från skadeavverkningen. Vid denna beräkning görs ingen skillnad mellan likvid för avverkningsrätt och likvid för leveransvirke.

Rörlig ränta och du får ett konto per beskattningsår

Rörlig ränta som följer marknadsräntorna och det insatta beloppet är inte bundet, utan hela eller delar av beloppet kan tas upp till beskattning vid lämpligt beskattningsår.

Skogsskadekonto öppnas per beskattningsår vilket gör att du kan ha flera Skogsskadekonton. Skogsskadekonto kan bara öppnas av fysisk person eller dödsbo. Det går inte att öppna ett gemensamt Skogsskadekonto.

För aktuella räntor och priser se under Ränta och villkor.

Överlåtelse

Regler om överlåtelse med mera är lika som för Skogskonto.

Insättning och uttag

Lägsta insättningsbelopp är 50.000 kronor.

Insättningen bör vara i jämna hundratal. Insättningsbeloppet får inte vara så högt att det ger underskott i näringsverksamheten. Insättning görs senast den dag du är skyldig att inlämna deklarationen. Bifoga alltid insättningskvitto med deklarationen. Avdrag i deklarationen avrundas nedåt till helt hundratal.

Insättningsbeloppen är maximerade till:

 • 80% av likviden för rotsåld skog
 • 50% av likviden för avyttrade skogsprodukter
 • 50% av försäljningsvärdet för skogsprodukter som tagits ut under året

Även försäkringsersättning ger rätt till skogskontoinsättning. Moms får ej räknas med i likviden.

Uttag kan göras tidigast fyra månader efter insättning

Lägsta uttagsbelopp är 1.000 kronor.

Beskattning

 • Insättning ger avdrag i deklarationen, uttag ger inkomst i deklarationen.
 • Från erhållen ränta avgår 15 procent i särskild definitiv skatt. Kvarvarande ränta beskattas vid uttag.
 • Skogskadekontot tas upp till halva värdet i räntefördelningsunderlaget i samband med deklarationen och ökar därmed möjligheten till kapitalbeskattning via ränteför-delning och avsättning till expansionsfond.
 • Skogskontot avslutas av Nordea Bank 1 januari år 21 räknat från ingången av beskattningsåret. Kvarvarande belopp överförs till nyöppnat Sparkonto Företag. Beloppet ger inkomst i deklarationen.
 • Skogsskadekonto och Skogskonto får inte användas samtidigt för ett och samma beskattningsår.
Specialistgruppen

Specialistgruppen Jord och Skog

Nordea Jord & Skog är en specialistavdelning för att ge dig som jord- och skogsbrukare en bra service. Nordea Jord & Skog består av nio personer. Samtliga har gedigna jord- och skogsutbildningar och alla är väl förtrogna med praktiskt jord- och skogsbruk. Det är med andra ord människor som förstår din vardag.

Som kund kan du ta kontakt med någon i gruppen, antingen via nedanstående telefonnummer eller via ditt bankkontor. Vi finns här när du behöver en diskussionspartner till exempel vid finansiering av större investeringar, köp av fastighet eller generationsväxlingar.

Kontaktuppgifter

Gunilla AschanÖppnas i nytt fönster
Chef för specialistenheten Jord och Skog, Linköping
Telefon 070-326 14 12

Egon StensekeÖppnas i nytt fönster
Lantmästare, Skövde
Telefon 070-533 20 35

Elisabet ÅforsÖppnas i nytt fönster 
Jägmästare, Nyköping 
Telefon 072-700 68 24

Johnny ArvidssonÖppnas i nytt fönster
Skogsekonom, Karlstad
Telefon 0730-94 97 00

Lars GustafssonÖppnas i nytt fönster 
Företagsekonom, Borlänge 
Telefon 070-878 76 23

Rolf NordénÖppnas i nytt fönster
Skogstekniker, Sundsvall
Telefon 070-217 16 13

Tina LofthammarÖppnas i nytt fönster
Ekonomagronom, Jönköping
Telefon 0721-42 94 68

Priser och villkor

Ränta

Ränta för Skogsskadekonto (för närvarande)
SpecifikationRänta
Rörlig ränta för hela saldot, förutom det som eventuellt är bundet i Fastränteplacering0,65 %

Om sparande

Korg med kantareller  

Kom igång och börja spara

Med ett månadssparande i fonder eller konton kan du bygga upp en buffert eller ett större kapital för ekonomisk trygghet och valfrihet i vardagen.

Sail boat stem  

Tips till dig som vill börja spara

Hur du ska spara beror på din livssituation. En gyllene regel är dock att sprida riskerna. Läs mer om sparande här!