Sparkalkyl för engångsbelopp

Slutbelopp Spartid Sparbelopp Slutbelopp

Hänsyn har inte tagits till inflation.

Spartid

Hänsyn har inte tagits till inflation.

Sparbelopp

Hänsyn har inte tagits till inflation.

Olika sätt att spara Olika sätt att spara

Investeringssparkonto

Det flexibla sparandet

Med Investeringssparkontot kan du spara på många olika sätt. Du deklarerar inte för vinst eller förlust. Istället är Investeringssparkontot schablonbeskattat.

Framtidskapital

En kapitalförsäkring som passar perfekt för dig som vill spara långsiktigt.

Du har tillgång till Nordeas stora utbud av fonder, aktier och andra värdepapper. Gör omplaceringar så ofta du vill utan att behöva betala skatt på vinster eller utbetalningar.

Strategafonder

Ett komplett fondsparande i en fond

Passar dig som vill ha ett enkelt men aktivt sparande. Du väljer en fond och resten sköter vi.