Spara till barn

Nio av tio föräldrar sparar till sina barn, och de flesta månadssparar. Det finns olika sätt att spara på men det lättaste och mest effektiva är att lägga upp ett automatiskt sparande. Då kan pengarna dras till barnen utan att du behöver tänka på det mer än om du behöver se över nivån på sparandet. 

Att spara till barn är oftast ett långsiktigt projekt. Därför är det viktigt att tänka på var pengarna sparas. Historiskt har aktier gett en bättre avkastning än ett räntesparande. Detta är dock ingen garanti för framtida avkastning. Det viktiga är att du anpassar sparandet efter just dina/era behov.

Tre tips 

  • Välj ett automatiskt sparande
  • Jämför sparformer
  • Spara i ditt egna namn för att styra sparandet 
Tänk på det här Så här kommer du igång Tänk på det här

Tänk på det här innan du börjar spara till barn

Om sparandet står i ditt eller ditt barns namn påverkar när och hur pengarna är tillgängliga för dig eller barnet.

Sparande i barnets namn

Sparar du i barnets namn innebär det att pengarna blir tillgängliga för barnet på 18-årsdagen. Juridiskt sett ses pengarna som barnets direkt men sparandet förvaltas av dig som förmyndare fram tills dess att barnet fyller 18 år. Sparandet får användas innan 18-årsdagen men enbart om det används för barnets egna behov.

Sparande i ditt namn

Sparar du till barnet i ditt eget namn ger dig kontroll över pengarna. Du får möjlighet att själv styra när du vill att pengarna ska betalas ut och hur mycket per gång. Sparandet blir lättillgängligt för dig, men glöm inte att de är ämnade för barnet så du inte använder dem till fel ändamål. Viktigt att känna till när du sparar i eget namn är att pengarna juridiskt sett fortfarande är dina, eftersom de står i ditt namn.

Testamente

För att vara säker på att pengarna kommer barnet till godo om något skulle hända dig, behöver du upprätta ett testamente. Alternativet till att upprätta ett testamente är att välja en sparform som kallas kapitalförsäkring. Då sparar du i eget namn men sätter barnet som förmånstagare. Skulle något hända dig kommer pengarna då barnet till godo. 

Så här kommer du igång

Så här kommer du igång i Internetbanken

1) Öppna ett Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkring 

2) Starta ett månadssparande till Investeringssparkonto eller Kapitalförsäkring

3) Välj fonder

Steg 1 Öppna ett Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkring

Investeringssparkonto är ett sparande där du kan placera i både fonder, aktier och olika börshandlade värdepapper. Du behöver inte tänka på att deklarera vid vinst och förlust eftersom kontot schablonbeskattas.

Kapitalförsäkring Framtidskapital är en kapitalförsäkring som passar för dig som vill spara långsiktigt till barn. Du väljer själv hur dina pengar ska placeras och har tillgång till Nordeas stora utbud av fonder, aktier och andra värdepapper. Du kan göra omplaceringar så ofta du vill och behöver inte betala skatt på vinster eller utbetalningar. 

Skillnaden mellan Investeringssparkonto och Kapitalförsäkring Framtidskapital är att du i Kapitalförsäkring Framtidskapital har möjlighet att spara i ditt eget namn och sätter då barnet som förmånstagare.

Steg 2 Starta ett månadssparande

Det enklaste sättet att komma igång med ett sparande är att börja månadsspara. Då kan det räcka med en mindre summa varje månad för att skapa möjlighet till ett större sparkapital. Ett automatiskt månadssparande gör att du inte behöver komma ihåg att aktivt spara varje månad – det händer ändå. Ett tips är välja att överföringen sker någon dag efter att du har fått din lön.

Steg 3 Välj fonder

Tänk på att ett barnsparande ofta är ett långsiktigt sparande. Du som sparar på lång sikt bör ha en del aktiebaserade sparformer i ditt sparande. Aktier har historiskt sett gett en bättre avkastning än räntebärande placeringar på lång sikt. Man ska dock komma ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

Ansvarsfriskrivning

Handel med värdepapper och fonder innebär alltid en risk och historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns i Fondinformationstjänsten.