Ta kontroll över din ekonomi - skapa frihet

Det finns skillnader i manligt och kvinnligt sparande. Kvinnor tenderar ofta att välja tryggare sparalternativ och chansar mindre, vilket absolut inte behöver vara ett sämre alternativ. Oavsett vad du väljer att spara i är det viktigt att du kommer igång och skapar en ekonomisk bas som kan ge dig en trygghet att kunna göra vad du vill. 

På en rådgivning hos oss utgår vi från dig och dina behov. Tillsammans går vi igenom din ekonomiska situation, ditt intresse för placeringar och din syn på risk och framför allt - målet med ditt sparande. De flesta har två mål med sitt sparande; det ena är att spara till en buffert eller utgifter det närmaste året. Det andra är att spara ihop en större summa för att använda senare i livet. 

Tre tips 

  • Gör en sparplan 
  • Var nyfiken och skaffa kunskap 
  • Sprid riskerna 

Du är välkommen att boka en rådgivning hos oss så lägger vi upp en sparplan utifrån dina behov.