Trader Edge (nyöppnas inte)

Om Trader Edge Mer fakta Utbud Pris Om Trader Edge

Om Trader Edge

En avancerad applikation för dig med mycket höga krav på information, analys och handelsfunktioner av värdepapper. Trader Edge innehåller tjänster och funktioner som vanligtvis bara är tillgängliga för proffsen.

Dina fördelar:

 • Hela marknadens signaler med kurser och nyheter i realtid.
 • Daglig morgonrapport med Nordeas marknadssyn och korta rekommendationer. Uppdaterad ekonomisk information genom Aktiemarknadsnytt.
 • Överblick av dina innehav och möjlighet att göra egna anpassningar. Snabb och enkel orderläggning. Möjlighet att lägga triggerorder.
 • Verktyg som ger dig aktiebevakning, teknisk analys, filtrering av nyheter, världsindikatorer, kurs- och nyhetslarm.
Mer fakta

Mer fakta om Aktiehandel Trader Edge

Med Trader Edge får du ett grundpaket. Du kan också göra flera tilläggsval och på så sätt anpassa tjänsten efter dina behov.

Trader Edge grundpaket

 • Realtidskurser från Nasdaq OMX nordiska marknader med orderdjup i fem nivåer
 • Realtidskurser från Oslo Börs med orderdjup i en nivå
 • Realtidsnyheter från SIX
 • Bolagsanalyser och rapporter från Nordea

Möjliga tillval 

 • Realtidskurser från NYSE Euronext
 • Realtidskurser från Nasdaq
 • Realtidskurser från Oslo Börs med orderdjup i fem nivåer
 • Nyhetsflashar på svenska från SIX

Förvaring och kontoutdrag

Ditt värdepappersinnehav förvaras i en depå hos Nordea. Du får kontoutdrag varje månad samt ett årsbesked med en sammanställning av det gångna årets transaktioner. Efter varje transaktion får du även en avräkningsnota via brev. Denna information lagras även i Internetbanken Privat. Likviden vid handel samt utdelningar och räntor bokförs på ett depålikvidkonto.

Historik och vinst–/förlustberäkning i Internetbanken

I tjänsten Trader Edge ingår Aktiehandel Trader utan extra kostnad där du får en bra överblick av ditt värdepappersinnehav och dess värde. Du ser aktuellt värde och utveckling på din depå, historiska transaktioner, belåningsvärden med mera.

Information om den statliga insättningsgarantin

Depålikvidkontot, där likviden för handel, utdelningar och räntor bokförs, omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med högst 950.000 kr. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Läs mer om insättningsgarantin på Riksgäldens hemsida och Nordea.se.

Belåning av värdepapper

Genom att ansöka om en kredit på din depå har du möjlighet att belåna dina värdepapper. Krediten kan endast användas för att köpa nya värdepapper, inte till kontantuttag. Olika värdepapper har olika belåningsvärden och i tabellen nedan kan du se de vanligaste.

Du kan aldrig låna mer än det totala belåningsvärdet på värdepappren i din depå. Genom att klicka på ett värdepappers detaljsida ser du vilken belåningsgrad som gäller och under fliken mer information på innehavsidan i din depå ser du det totala belåningsvärdet.

Belåningsregler
Danska, Finska och Svenska aktierBelåningsgrad
Aktier noterade på Large Cap-listan70 %
Aktier noterade på Mid Cap-listan50 %
Aktier noterade på Small Cap-listan
30 %
Norska aktierBelåningsgrad
Aktier med börsvärde över 1 md euro70 %
Aktier med börsvärde 150 MN euro - 1 md euro50 %
Aktier med börsvärde under 150 MN euro30 %
Utländska aktierBelåningsgrad
USA: aktier i S & P 500, S & P 400 Mid Cap50 %
Kanada: aktier i S & P/TSX 6050 %
Tyskland: aktier i DAX 10050 %
Frankrike: aktier i SBF 12050 %
Storbritannien: aktier i FTSE 25050 %
Spanien: aktier i IBEX 3550 %
Italien: aktier i LSE Milano MIB3050 %
Nederländerna: aktier i Neuronext Amsterdam CAC-4050 %
Schweiz: aktier i Swiss Market Index50 %
Övriga svenska värdepapperBelåningsgrad
Premieobligationer90 %
Strukturerade placeringar80 %
Börsnoterade konvertibla skuldebrev70 %

Affärsstöd för dina aktieaffärer

Trader Edge har ett brett urval av analysmaterial. Du får tillgång till realtidsnyheter från SIX samt marknadskommentarer, portföljförslag, bolagsanalyser och rapporter från Nordea. Informationen är integrerad i tjänsten och finns tillgänglig både via nyhetsfönstret och som en informationssymbol i kurslistorna.

I Internetbanken Privat publiceras varje vardagsmorgon, tisdag till fredag, en morgonrapport. I den analyseras gårdagens händelser, dessutom informerar vi om vilka rapporter eller nyheter som kan vara värt att bevaka under dagen och vad Nordea tror om utfallet.

Du har även tillgång till Veckobrevet som publiceras varje måndag morgon. Veckobrevet ger en kort presentation om vad som händer i veckan samt Nordeas aktuella marknadssyn både utifrån ett makroperspektiv och utifrån tillgångsslag. Veckobrevet innehåller både kort- och långfristiga affärsförslag.

I Internetbanken Privat finns också Aktiemarknadsnytt som utkommer med elva nummer per år. Aktiemarknadsnytt går på djupet med Nordeas placeringsstrategi och går igenom varje tillgångsslag för sig. Den innehåller allt från global marknadssyn och tillgångsallokering till våra aktiestrategers modellportfölj med svenska aktier och rekommendationslista över utländska aktier – Global 30.

Tekniska krav för aktiehandel Trader Edge

Programvara
För att kunna använda Trader Edge måste du ladda ned en programvara till din dator efter inloggning i Internetbanken. Du får inte ladda ned programvaran till en dator som du endast disponerar tillfälligt. Du kan dock ladda ned programvaran till flera datorer, men du kan bara använda Trader Edge i en dator åt gången.

Nordea
Du måste ha avtalet ”Nordea via Internet och telefon” för att kunna ansluta dig och använda Trader Edge.

Operativsystem som stöds*
Windows XP, SP3, Vista, SP2 (32/64 bit), 7 (32/64 bit)

Processor
1.7 GHz; RAM: 1024 MB; skärmupplösning: 1024x768

Hårddisk
Cirka 500 MB fritt utrymme; bandbredd: 2Mbit

* Fungerar även på Mac om Windows installeras via emuleringsprogramvara.

Utbud

Svenska värdepapper

Du har tillgång till onlinehandel med orderläggning dygnet runt av värdepapper som är upptagna till handel på: 

 • Nasdaq OMX Stockholm
 • First North Stockholm
 • NGM
 • Aktietorget

Din order dirigeras till den handelsplats som vid varje tid har bäst priser. Nordea handlar för närvarande på Nasdaq OMX, NGM, Burgundy och Chi-X.

Du kan se kurser i realtid och orderdjup i fem nivåer under handelsplatsernas öppettider. Tänk på att om du lägger en order under övrig tid visas stängningskursen och den kan komma att ändras när handelsplatsen öppnas.

Handla med följande svenska värdepapper

 • Aktier
 • Andrahandsmarknaden för aktieobligationer, valutaobligationer, råvaruobligationer samt olika typer av bevis. 
 • Andrahandsmarknaden för premieobligationer
 • Börshandlade fonder, ETF
 • Certifikat
 • Konvertibla Förlagslån
 • Obligationer, Förlagslån
 • OM-Derivat (för att handla OM-Derivat krävs att du har en aktiemäklare)
 • Teckningsoptioner
 • Teckningsrätter, övriga rätter
 • Warranter

Värdepapper övriga Norden

Du har tillgång till onlinehandel med orderläggning dygnet runt av samtliga aktier och ETF:er som är upptagna till handel på nedanstående handelsplatser. Under handelsplatsernas öppettider ser du kurser i realtid och orderdjup i fem nivåer, utom i Oslo där du ser en nivå. Tänk på att om du lägger en order under övrig tid visas stängningskursen och den kan komma att ändras när handelsplatsen öppnas.

Handelsplatser
Land och stadHandelsplats
Finland, HelsingforsNasdaq OMX
Finland, HelsingforsFirst North
Norge, OsloOslo Börs
Norge, OsloOslo Axess
Danmark, KöpenhamnNasdaq OMX
Danmark, KöpenhamnFirst North

Värdepapper, Europa

Du har tillgång till onlinehandel med orderläggning dygnet runt av alla aktier och ETF:er som är upptagna på nedanstående handelsplatser. Vi visar kurser med 15 minuters fördröjning och orderdjup i en nivå under handelsplatsernas öppettider.
Tänk på att om du lägger en order under övrig tid visas stängningskursen och den kan komma att ändras när handelsplatsen öppnas.

Handelsplatser
Land                                                              Handelsplats
BelgienEuronext Brussels
FrankrikeEuronext Paris
Holland Euronext Amsterdam
PortugalEuronext Lissabon
StorbritannienLSE samt London Stock Exchange
SpanienSociedad de Bolsas, Madrid
SchweizSIX SE
TysklandGermany Deutche Börse Frankfurt

Värdepapper, Nordamerika

Du har tillgång till onlinehandel med orderläggning dygnet runt av alla aktier och ETF:er som är upptagna till handel på nedanstående handelsplatser. Vi visar kurser med 15 minuters fördröjning och orderdjup i en nivå under handelsplatsernas öppettider. Tänk på att om du lägger en order under övrig tid visas stängningskursen och den kan komma att ändras när handelsplatsen öppnas.

Handelsplatser
Land                                                            Handelsplats
USAUS NYSE
US Nasdaq
US NYSE MKT LLC (fd.Amex)
Pris

Priser för Trader Edge

Priser Trader Edge
Trader Edge grundpaket, pris per månad inklusive momsPris                
Privatkunder i Private Banking eller Premiumkunder449 kr/mån
Ordinarie pris
Företagskunder i Private Banking
Övriga företagskunder
599 kr/mån
1.199 kr/mån
1.399 kr/mån
Trader Edge tillval, pris per månad inklusive moms
Realtidskurser från US (Nasdaq och NYSE)15 kr/mån
Realtidskurser från Oslo Börs med orderdjup i fem nivåer149 kr/mån
Nyhetsflashar på svenska från SIX99 kr/mån
Svenska och nordiska värdepapper
Fast pris per avräkningsnota (Premiumkund, Förmånskund, kund i Private Banking)59 kr
Fast pris per avräkningsnota (Ordinarie pris)99 kr
Utländskt noterade värdepapper
Fast pris per avräkningsnota (Premiumkund, Förmånskund, kund i Private Banking)159 kr
Fast pris per avräkningsnota (Ordinarie pris)199 kr
Utländskt avgift0,1-0,3 %
OM-derivat
Courtage Aktie- och indexoptioner
Aktie- och indexoptioner1,70 %
Minimicourtage250 kr
Courtage Aktieterminer
Köpeskilling upp till 500.000
0,40 %
För delbelopp över 500.0000,30 %
Minimicourtage250 kr
Courtage Indexfutures
Indexfutures, per kontrakt18,75 kr
Minimicourtage250 kr
Clearingavgift för optioner
Aktieoptioner, per kontrakt om kurs =<3 kr5 kr
Aktieoptioner, per kontrakt om kurs > 3 kr14 kr
Aktieoptioner, per kontrakt för antal kontrakt överstigande 2.0001,50 kr
Aktieoptioner, per kontrakt för antal kontrakt överstigande 10.0000,50 kr
Indexoptioner, per kontrakt om kurs =< 3 kr5 kr
Indexoptioner, per kontrakt om kurs < 3 kr8 kr

Den här prislistan gäller när du handlar online. När du handlar med värdepapper via kontor, kundcenter eller värdepappersdesken gäller en annan prislista (pdf, 102 KB).

Om placeringar

Woman by computer  

Viktigt att veta om placeringar

Här hittar du information som är bra att ta del av innan du placerar pengar.

Korg med kantareller  

Kom igång och börja spara

Med ett månadssparande i fonder eller konton kan du bygga upp en buffert eller ett större kapital för ekonomisk trygghet och valfrihet i vardagen.