Premieobligation 2012:1 och 2015:1 förfaller 19 april

Har du Premieobligation 2012:1 eller 2015:1 så förfaller placeringen 19 april och pengar betalas ut till dig. För att öka din avkastningspotential och samtidigt sprida dina risker är det viktigt att du är aktiv med ditt sparande.

En sparplan utifrån dig 

I Nordea har vi många olika sparalternativ som kan passa till dig. Vår rådgivning utgår från dig och dina behov. Boka en rådgivning så går vi tillsammans igenom din ekonomiska situation, ditt intresse för placeringar, din syn på risk och framför allt - målet med ditt sparande.