Altors erbjudande till aktieägarna i Transcom

Altor har lämnat ett erbjudande om 87,50 kronor kontant för varje aktie i Transcom. Erbjudandehandling, tillägg till erbjudandehandling och anmälningssedel finns tillgängliga på Altors transaktionswebbplats genom länken nedan.

Erbjudandet i sammandrag
Vederlag87,50 kronor kontant för varje aktie i Transcom
AcceptfristFörlängd acceptfrist till och med den 10 mars 2017
Beräknad likviddag22 mars 2017

Har du frågor, vänligen kontakta oss på telefonnummer 010-156 98 00.

Erbjudandehandling, tillägg till erbjudandehandling och anmälningssedel finns på Altors transaktionswebbplats