Voting Portal

Nu har vi lanserat vår Voting Portal som gör det möjligt för dig att se hur vi röstat på bolagsstämmor. Historiken sträcker sig ända till 2016. 

Vi på Nordea Fonder är övertygade om att aktivt ägarskap är av högsta vikt när det kommer till att skapa avkastning med ansvar. Eftersom vi är en stor ägare i många bolag, både i Norden och globalt, röstar vi på årsstämmor enligt våra principer om ägarstyrning (Corporate Governance). Vi strävar efter transparens och genom Voting Portal kan vi visa hur vi röstar, både på de årsstämmor som vi fysiskt deltar i men även där vi röstar genom proxyröstning. Portalen uppdateras kontinuerligt och visar hur vi röstat på bolagsstämmor sedan 2016. 

Förutom röstning, arbetar vi med ägarstyrning och aktivt ägande genom vår representation i valberedningar och genom dialoger och engagemang i de bolag vi investerar i. 

Vill du se hur vi röstat? Besök vår Voting Portal. 

Har du frågor om vår Voting Portal är du välkommen att höra av dig till Erik Durhan, chef för ägarstyrning på Nordea Fonder.