Ändrade handelsrutiner i Nordeas fonder

Den 11 maj ändrar vi handelsrutinerna för Nordeas fonder. Det innebär att antalet likviddagar i fonderna ändras från en till två, både vid köp- och säljorder. Med likviddag menas den dag då pengar dras respektive sätts in på transaktionskonto efter genomförd fondorder. Det innebär också att tjänsten förskottsuttag (möjlighet att ta ut upp till 75 procent av innehavet och få pengarna insatta direkt på konto) inte längre kommer att vara möjlig.  

Vi gör dessa förändringar i samband med att vi samlar alla våra fonder på en gemensam plattform för administration. De nya rutinerna stämmer bättre överens med regler och rutiner för aktie- och fondhandel i övriga Europa.

Två likviddagar vid köp och sälj av fondandelar

Värdepapper, exempelvis aktier, handlas med två likviddagar. Att även ha två likviddagar vid fondhandel ger fondförvaltarna bättre förutsättning att ordna med likvida medel för att kunna möta utflöden ur fonden utan att behöva ha en onödigt stor kassa i fonden. När en order om uttag kommer in kan förvaltaren sälja motsvarande mängd värdepapper. Större del av de likvida medlen kan på så sätt investeras i marknaden, vilket är till fördel för alla andelsägare. 

Tjänsten för förskottsuttag tas bort

Som en följd av införandet av två likviddagar kommer tjänsten för förskottsuttag i fonder (uttag av upp till 75 procent av innehavet och få pengarna insatta direkt på konto) inte längre vara möjlig. 

Frågor

Har du frågor som rör våra nya handelsrutiner är du välkommen att kontakta Kundcenter Privat på telefon 0771-22 44 88Öppnas i nytt fönster, Kundcenter Företag på telefon 0771-350 360Öppnas i nytt fönster eller ditt närmaste Nordeakontor.