Nordea Stable Equity Long/Short stängs för nysparande

Nordea 1, SICAV -  Stable Equity Long/Short Fund (SELSF) lanserades den 16 oktober 2012. Under åren har den lockat till sig betydande kapitalflöden och har nu nått kapacitetsgränsen som gäller för dess strategi. 

För att förvaltaren ska kunna fortsätta med en effektiv förvaltning av SELSF, och för att de befintliga andelsinnehavarna i SELSF ska kunna fortsätta att dra nytta av delfondens starka utveckling, har Styrelsen för Nordea 1, SICAV beslutat att stänga SELSF på obestämd tid från och med den 21 mars 2016.  Beslutet innebär att fonden stängs för nya andelsägare från och med den 21 mars 2016. Befintliga andelsägare kan emellertid fortsätta att både köpa och sälja fondandelar i SELSF.

Beslutet kommer att omprövas och så snart man bedömer att SELSF återigen kan ta emot nya insättningar, utan att de befintliga andelsägarnas intressen åsidosätts, kommer fonden öppnas igen.

Läs brevet från styrelsen för Nordea 1, SICAV  (pdf, 318 KB)Öppnas i nytt fönster