Nordea Småbolagsfond Norden - lägsta insättningsgräns höjs

Den 15 oktober 2013 höjs insättningsgränsen för nya kunder i Nordea Småbolagsfond Norden till 100 miljoner kronor. Befintliga andelsägare kan spara i fonden precis som vanligt.

Nordea Småbolagsfond Norden startade 1998 och placerar i små och medelstora nordiska bolag. Den är en av Nordeas mest framgångsrika fonder. I och med det goda resultatet har dess förvaltade kapital blivit så stort att det är nödvändigt att begränsa inflödet av nya andelsägare. Genom att höja lägsta insättningsgränsen strävar Nordea Fondbolag Finland Ab att trygga fondens avkastningsmöjligheter, och agera i de nuvarande andelsägarnas intresse. Därför rekommenderas inte fonden för något nysparande överhuvudtaget.

Inom försäkringslösningar är Nordea Småbolagsfond Norden stängd för nya investerare, nuvarande andelsägare påverkas inte. För de upphandlade avtalspensionerna PA16, KAP KL och ITP finns fonden kvar som vanligt.

Påverkar inte befintliga andelsägare

Ändringen påverkar inte befintliga andelsägares fondinnehav. De kan fortsätta spara i fonden, precis som vanligt. 

Fondköp som har gjorts innan den 15 oktober 2013 påverkas inte. Från den 15 oktober 2013 och framåt kan inte nya insättningar göras. 

Den höjda insättningsgränsen i Nordea Småbolagsfond Norden träder i kraft den 15 oktober 2013. 

Ytterligare information

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kundcenter Privat, 0771-22 44 88 eller Kundcenter Företag 0771-350 360.