Förändringar i prospektet för några SICAV-fonder

Den 7 mars 2014 kommer det att ske några förändringar i prospektet för några underfonder i Nordea 1, SICAV.

Det som sker är att:

  • Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund byter namn till Nordea 1 - European Financial Debt Fund. Fonden får också en ny placeringsinriktning och börjar placera i obligationer utgivna av europeiska banker och andra finansiella företag, samt kreditderivat som är kopplade till samma typ av företag. 
  • Nordea 1- Euro Diversified Corporate Bond Fund byter namn till Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund. 
  • Nordea 1 - European Covered Bond Fund får ett nytt jämförelseindex, iBoxx EUR Covered Bond, och placeringsinriktningen ändras så att fonden får köpa obligationer med kreditbetyg A-/A3.  

Läs om fler förändringar i Meddelande till alla andelsägare (pdf, 142 KB)