Nordea Funds of funds - ändringar prospekt augusti 2015

Från och med den 18 augusti 2015 publiceras ett nytt prospekt för Nordea Fund of Funds, SICAV. Du kan läsa om alla förändringar i meddelandet till alla andelsägare som bifogas nedan.

Om du inte godkänner ändringarna kan du utan kostnad sälja dina andelar. Lokala förmedlare kan eventuellt ta ut en avgift. Om du vill sälja dina andelar ska du skicka ett skriftligt säljuppdrag till Nordea Bank S.A. Säljuppdraget ska ha inkommit senast den 17 augusti 2015 kl. 15.30 (svensk tid).

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta din finansiella rådgivare eller kundtjänst hos Nordea Investment Funds S.A. på tel +352 43 39 50 - 1.

Läs ändringarna i meddelandet  (pdf, 191 KB)