Prospektändringar för Nordea 1, SICAV - april 2017

Den 25 april träder ett nytt prospekt i kraft för Nordea 1, SICAV och dess delfonder. I meddelandet nedan kan du se vilka ändringar som införs i det nya prospektet. 

Om du har frågor om ändringarna rekommenderas du kontakta din finansiella rådgivare eller kundtjänst hos Nordea Investment Funds S.A. på telefon +352 43 39 50 - 1. Vi hänvisar här till kundtjänst i Luxemburg eftersom dessa fonder är registrerade i Luxemburg.

N1 - prospektändringar april 2017 (pdf, 486 KB)Öppnas i nytt fönster