Spara i Olympiafonden och stötta våra svenska OS-hopp

Nordea Olympiafond är en fond för alla som älskar idrott. När du sparar i fonden bidrar du till fortsatta svenska OS-framgångar, samtidigt som du själv kan bli en vinnare.

Fondens betydelse för idrotten Fondens betydelse för idrotten

Du som sparar i Olympiafonden gör skillnad. Sveriges Olympiska Kommittés (SOK:s) verk-samhetschef och truppansvariga Peter Reinebo berättar om svenska OS-drömmar och hur spararna i Olympiafonden kan göra skillnad för unga svenska idrottare att nå toppen.

Om Nordea Olympiafond

Nordea Olympiafond är en ideell aktiefond som årligen delar ut 1,5 procent av fondförmögenheten till Sveriges Olympiska Kommitté och deras arbete för idrotten. Fonden placerar i ett koncentrerat urval svenska aktier. Fonden kan också placera upp till 25 procent av fondförmögenheten på de övriga nordiska aktiemarknaderna. Genom en ingående analys av företagen försöker förvaltningen hitta aktier i undervärderade företag oberoende av bransch eller sektor.

Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.

Läs mer och se utvecklingen i Nordea OlympiafondÖppnas i nytt fönster

En del av satsningarna till Topp- och talangprogrammet

Nordea och SOK:s samarbete startades 1988 då Olympiafonden lanserades för att bidra till talangers och olympiers satsningar. Olympiafonden har sedan starten genererat närmare 130 miljoner kronor och är en viktig kugge i satsningarna inom Topp- och talangprogrammet.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning, den marknad eller de marknader som fonden är exponerad mot och de förvalt­ningsmetoder förvaltaren använder sig av.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster