Ny fond - Nordea Global Small Cap Fund

Nu lanserar vi Nordea Global Small Cap Fund, en aktiefond som placerar i småbolag från hela världen. Fonden placerar i 150-180 företag och de tre största länderna är USA, Japan och Storbritannien.

Nordea har valt den externa fondförvaltaren Thompson, Siegel & Walmsley, som är specialiserade på småbolag. I förvaltningen beaktar de hur fondens företag ställer sig till mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö.

Varför placera i Nordea Global Small Cap Fund?

Därför att:

  • Mindre bolag växer snabbare än större 
  • Små bolag är: 
    • mindre bevakade än de stora - många oupptäckta möjligheter 
    • ofta mer stabila kursmässigt än större bolag - bättre möjlighet till avkastning sett till risken 
    • mer kopplade till företagets faktiska grundförutsättningar

Läs mer om Nordea Global Small Cap Fund i Fondinformationstjänsten. Där hittar du också fondens faktablad.


Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut, läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondhandel.