Ny fond - Emerging Markets Small Cap Fund

Nu lanserar vi Emerging Markets Small Cap Fund, en fond som placerar i små och medelstora företag på aktiemarknader i tillväxtregioner.

Fonden placerar i 80-120 börsbolag och de sex största länderna är Taiwan, Kina, Korea, Sydafrika, Brasilien och Indien.

Nordea har valt den externa förvaltaren Copper Rock Capital Partners, som har en gedigen erfarenhet av tillväxtländernas mindre börsbolag. I sin förvaltning beaktar förvaltaren hur fondens företag ställer sig till mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. 

Varför placera i Emerging markets Small Cap Fund?

  • Tillväxtbörsernas småbolag har bättre långtidsutveckling till lägre risk jämfört med storföretagen
  • Tillväxtländernas ekonomier växer snabbt
  • Befolkningen ökar snabbare och är yngre än i industriländerna

Läs mer om Emerging Markets Small Cap Fund i Fondinformationstjänsten. Där hittar du även fondens faktablad.


Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut, läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondhandel.