Nya produktblad och förvaltarporträtt på fondinformationstjänsten

Vi arbetar med att förbättra och förtydliga informationen om våra fonder på fondinformationstjänsten. I ett första steg har vi nu lagt ut nya produktblad.  Till produktbladen har vi bifogat förvaltarporträtt för de Nordeafonder där vi valt att anlita en extern förvaltare. Målet är att tydliggöra vilka fonder som har extern förvaltning och informera om varför vi valt just detta företag för förvaltningsuppdraget. Observera att vi inte ändrat något i vår förvaltning utan bara förtydligat informationen.

Har du frågor kring skillnaden mellan intern och extern förvaltning är du välkommen att kontakta Kundcenter på tel 0771-22 44 88.