Fördröjd handel införd i Nordea Nya Tillväxtmarknader

Den 27 november 2017 justerades placeringsinriktningen för Nordea Nya Tillväxtmarknader (se nyhet från 27 oktober). I och med detta fick fonden också så kallad fördröjd handel. Det innebär att order om köp eller försäljning som lämnas in före bryttiden kl 15.30 kommer att beräknas till följande bankdags andelskurs. Läggs ordern efter klockan 15.30 kommer ordern att avräknas två bankdagar efter orderdagen.

Läs mer om handel med fonder