Ändrad placeringsinriktning för Nordea North America Fund

Från och med den 19 februari 2016, ändrar vi placeringsinriktningen för Nordea North America Fund. Förvaltarna för fonden kommer att implementera en investeringsprocess där fokus ligger på bolag med en stark balansräkning och en god förmåga att ge utdelning. I övrigt är placeringsinriktningen oförändrad.

Den nya placeringsinriktningen ser ut så här:

Nordea North America Fund
En aktiefond som huvudsakligen placerar på aktiemarknaderna i Nordamerika. Placeringarna görs i ett brett urval av aktier där både en avvägning mellan olika branscher och enskilda företag spelar in. Vid valet av aktier fokuserar förvaltarna på företag med en stark balansräkning och god förmåga att ge utdelning. 

Fonden har innehav i ca 50 företag. Antalet kan variera.

Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.