Ny fond - Nordea European Smaller Companies

Den 9/12, 2015, lanserades fonden Nordea European Smaller Companies i Sverige. 

Fonden placerar i små och medelstora företag i Europa och har möjlighet att placera i något mindre bolag än de som Nordea European Small and Mid Cap kan placera i. Fonden placerar i företag som historiskt sett haft stabil vinst och kursutveckling jämfört med marknaden i stort. Fonden har tidigare sålts i Finland och där har fonden haft goda resultat. Den 1 november 2015 firade fonden två år i Finland och hade då sedan start en avkastning på 48 procent. 

Viktigt att observera är att fonden enbart har två transaktionsdagar per kalendermånad.  Fonden har transaktionsdag, dvs. dagen då uppdrag om köp och sälj verkställs, den andra och fjärde onsdagen varje kalendermånad. Om denna dag inte är en bankdag i Sverige, är transaktionsdagen den påföljande bankdagen.

Uppdrag ska ges 10 bankdagar före ovan nämnda transaktionsdag, senast kl 15.30. Uppdrag som lämnas in efter denna tid förs över på nästa transaktionsdag, upp till fyra veckor senare.

Läs mer om fonden i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.

Viktigt att veta

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas faktablad och i fondernas informationsbroschyrer. Faktablad, informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns, förutom på dessa sidor, även på Nordeas bankkontor.