Ny struktur för Nordeas fondverksamhet i Norden

Under 2014 görs fondverksamheten inom Nordea om. De fyra nordiska fondbolagen samlas i ett gemensamt fondbolag, Nordea Funds Ab, med säte i Finland och med filialer i Sverige, Danmark och Norge.

I Sverige är förändringen planerad att genomföras den 1 april 2014.

Formellt sett innebär förändringen att förvaltningen av de sverigeregistrerade fonderna flyttas till Nordea Funds Ab. Alla fondbestämmelser kommer att uppdateras och Nordea Funds Ab kommer att anges som förvaltare av fonderna. De sverigeregistrerade fonderna kommer däremot även i fortsättningen att vara registrerade i Sverige och därmed stå under tillsyn av den svenska Finansinspektionen.

Alla som arbetar i Nordea Fonder AB idag kommer att arbeta i den svenska filialen och Maria Rengefors fortsätter som vd i den.

Förändringen påverkar inte dina fonder

För dig som andelsägare har detta ingen praktisk påverkan. Den eller de fonder du sparar i fortsätter att vara registrerade i Sverige. Har du fonder som är registrerade i Finland eller Luxemburg kommer dessa att fortsätta vara registrerade där. Du kommer att kunna köpa och sälja fondandelar precis som vanligt. Förändringen påverkar heller inte det dagliga arbetet för förvaltarna som ansvarar för de olika fonderna.

Det är också viktigt att påpeka att det inte blir någon kostnad för dig som fondandelsägare som en följd av denna förändring.

Om du har ytterligare frågor kring förändringarna är du välkommen att kontakta Kundcenter på telefon 0771-22 44 88.