Ny fond - Nordea Global Stars

Den 23 maj lanserades den fjärde fonden i vår Stars-familj - Nordea Gloabl Stars. Fonden placerar globalt i bolag som agerar ansvarsfullt och som förväntas skapa god avkastning på sikt. Fonden har innehav i mellan 50-70 bolag. Fonden förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

I våra Stars-Fonder kombineras den traditionella finansiella analysen med en omfattande analys där tyngdpunkten ligger på miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik (ESG). Bara de företag som hanterar ESG-frågorna på ett proaktivt sätt kan bli aktuella för fonden att investera i. Tidigare fonder i vår Stars-familj är Emerging Stars, Swedish Stars och Nordic Stars.

Läs mer om våra Stars-fonder här.