Ny fond - Nordea Nordic Ideas Equity Fund

Nu lanserar vi Nordea Nordic Ideas Equity Fund, en aktiefond som placerar i små, medelstora och stora börsbolag på den nordiska marknaden. Fondens förvaltningsteam har en lång och gedigen erfarenhet och är experter på nordiska marknader och företag.

Vid val av bolag att placera i används en placeringsprocess som syftar till att hitta företag som har en tydlig affärsmodell, en stark ledning, starka ägare som är aktieägarvänliga och en god ekonomi.

Det som skiljer Nordea Nordic Ideas Equity Fund från en traditionell fond är att den placerar i färre bolag, endast 16-25 stycken.

Varför placera i Nordea Nordic Ideas Equity Fund?

Därför att:

  • Värderingen av nordiska aktier fortfarande är attraktiv. Balansräkningarna är stabila och företagen har en stark marknadsställning.
  • De kända företagen är en inkörsport till snabbt växande tillväxtmarknader och globala marknader.
  • Man får små hemmamarknadsföretag och globala exportföretag i samma portfölj

Fonden lanserades den 29 april 2013 i Luxemburg och förvaltas av Nordea 1, SICAV, som är ett Luxemburgregistrerat fondföretag.

Läs mer om Nordea Nordic Ideas Equity Fund i Fondinformationstjänsten. Där hittar du också fondens faktablad.


Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut, läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondhandel.