Nordea 1, SICAV - ändringar i prospektet, november 2015

Från och med den 23 november 2015 publiceras ett nytt prospekt för Nordea 1, SICAV. Du kan läsa om alla förändringar i meddelandet till alla andelsägare som bifogas nedan.

Om du inte godkänner ändringarna kan du utan kostnad sälja dina andelar. Lokala förmedlare kan eventuellt ta ut en avgift. Om du vill sälja dina andelar ska du skicka ett skriftligt säljuppdrag till Nordea Bank S.A. Säljuppdraget ska ha inkommit på nedanstående adress senast den 20 november 2015 kl. 15.30 (svensk tid).

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta din finansiella rådgivare eller kundtjänst hos Nordea Investment Funds S.A. på tel +352 43 39 50 - 1.

Nordea1- meddelande om ändringar i prospekt nov2015 (pdf, 419 KB)

Nordea 1, SICAV
556, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg