Stabil avkastning och låg risk - Nordea Stabil firar 10 år

Nordea Stabil är en fond där riskhanteringen står i fokus. Målet är att skapa en långsiktig och stabil avkastning oavsett den generella marknadens utveckling. Sedan start för 10 år sedan har fonden gett i snitt 4,2 procent* i avkastning per år.

Om Nordea Stabil Fakta och utveckling Om Nordea Stabil
 • Fonden placerar i både aktier och i räntebärande värdepapper. Räntedelen består främst av obligationer med hög kreditvärdighet och aktieplaceringarna görs främst i så kallade ”stabila aktier”. 

 • Stabila aktier är aktier med lång historik av stabila vinster och med god och jämn kursutveckling. Det är aktier i bolag som även ger stabila utdelningar till sina aktieägare. Dessa identifieras via en egenutvecklad förvaltningsprocess inom  Nordea.     

 • Målet med förvaltningen är att med ett väl avvägt risktagande uppnå en god tillväxt – både i perioder av uppgång som nedgång på de finansiella marknaderna.  

 • Fonden förvaltas av ett erfaret team som arbetat tillsammans sedan  2004.  

 • Fondens europeiska motsvarighet tillhör de 10 mest sålda fonderna i Europa.  

 • Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla Investeringar.

* Gäller för perioden mellan 2006-04-24 och -2017-01-31

_________________________________________________________________________
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas faktablad och i fondernas informationsbroschyrer. Faktablad, informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns, förutom på dessa sidor, även på Nordeas bankkontor.   

Fakta och utveckling

 • Förvaltningsavgift: 1,50%
 • Minsta köp: 100 kr
 • Minsta månadsspar 100 kr
 • Risknivå 3/7
 • Fondens startdatum: 2006-04-24
 • Förvaltande bolag: Nordea Funds Ab

Se mer om fondens utveckling i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.  

_________________________________________________________________________
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas faktablad och i fondernas informationsbroschyrer. Faktablad, informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns, förutom på dessa sidor, även på Nordeas bankkontor.