Nordea 1, SICAV - förändringar i prospektet

Den 12 december sker några ändringar i prospektet för fonderna i Nordea 1, SICAV. I meddelande till alla andelsägare kan du läsa om de förändringar som sker. 

Om du inte godkänner ändringarna kan du utan kostnad sälja dina andelar. Lokala förmedlare kan eventuellt ta ut en avgift. Fondbolaget och förvaltningsbolaget styr inte över denna avgifter. Om du vill sälja dina andelar måste Nordea Bank S.A. ha mottagit ett skriftligt säljuppdrag senast den 11 december 2014 kl. 15.30 (lokal tid).

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst hos Nordea Investment Funds S.A. på tel +352 43 39 50 - 1.