Spara med klimatet i fokus

Vindkraftverk på en grön äng med en blå himmel 

Spara med klimatet i fokus

Här finns alternativen

Logga in och börja spara
Öppnas i nytt fönster

Den senaste tiden har vi sett ett markant ökat intresse för placeringar som verkar för en mer hållbar miljö. Nordea har flera intressanta placeringar som är kopplade till klimatsmarta företag. 

Nedan kan du läsa om vår Klimatfond och Aktieobligation Europa Klimat.

Klimatet i fokus Aktieobligation Europa Klimat Klimatfonden Klimatet i fokus

Klimatet i fokus

Vi måste minska användningen av fossila bränslen, som olja, gas och kol, för att långsiktigt bevara vår planet. Det har både forskare och ekonomer påpekat länge. I december 2015 knöts ett historiskt klimatavtal mellan 197 länder, där man enades om att temperaturhöjningen på jorden inte får överstiga två grader.

För att detta mål ska kunna uppfyllas behöver företag anpassa sin verksamhet och sina produkter så att de är mindre resursintensiva. Företag som redan idag erbjuder mer hållbara produkter och tjänster, till exempel arbetar med utsläppskontroll, förnyelsebar energi och vatten- och avfallshantering, har ett försprång och kommer med stor sannolikhet vara vinnare i en värd med allt mer begränsade resurser.

Aktieobligation Europa Klimat

Aktieobligation Europa Klimat - placering med kapitalskydd

Aktieobligation Europa Klimat är en kapitalskyddad placering som är kopplad till utvecklingen i det europeiska klimatindexet European Climate Change ESG. Indexet består av bolag som verkar för att minska de negativa miljömässiga avtrycken avseende koldioxidutsläpp.

Aktieobligation Europa Klimat passar dig som:

  • Tror att de klimatsmarta företagen går en ljus framtid till mötes
  • Vill spara tryggt med kapitalskydd
  • Vill få en hävstång på din placering när marknaden stiger

Läs mer om Aktieobligation Europa Klimat

Sista dag för köp: 24 juni 2016

Klimatfonden

Nordea Klimatfond

Nordea Klimatfond är en aktiefond som placerar globalt i företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser.

  • I portföljen finns bland annat elbilsföretaget Tesla och solpanelstillverkaren Meyer Burger. Träffa några av bolagen i filmen Convenient Choices.
  • Nordea Klimatfond omfattas även av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.
  • Det är enkelt att spara i fonder och det räcker med bara 100 kr för att komma igång.

Se utveckling och läs mer om innehaven i Nordea Klimatfond

Läs mer om Nordea Klimatfond

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning, den marknad eller de marknader som fonden är exponerad mot och de förvaltningsmetoder förvaltaren använder sig av.

Fullständig information om Nordas fonder finner du i fondernas faktablad och i fondernas informationsbroschyrer.

Nordea Klimatfond förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.