Nordea Kinafond blir en matarfond

Om du sparar i Nordea Kinafond kommer du få ett brev hemskickat med anledning av att fonden blir en matarfond. Ändringen träder i kraft den 29 november 2013. Denna typ av struktur har blivit möjlig genom EU-direktivet UCITS IV och gör att administrationen av fonden sker på ett bättre och mer effektivt sätt.

Vad innebär det för mig som sparar i fonden?

Du behöver inte göra något med anledning av den här förändringen. Ändringen medför inga kostnader för andelsägarna, inte heller några förändringar i andelarna, och den leder inte till någon svensk beskattning för personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Att Nordea Kinafond blir en matarfond innebär mer omfattande placeringsmöjligheter för fonden och som andelsägare kommer du att kunna placera i en fond som investerar i aktier som nu endast kinesiska placerare har tillgång till.

Vad betyder det att fonden blir en matarfond?

I praktiken innebär det att fonden kommer att placera i mottagarfonden Nordea 1 – Chinese Equity Fund, som i sin tur placerar på den kinesiska aktiemarknaden, istället för att placera direkt på aktiemarknaden i Kina.

Mottagarfondens placeringsinriktning är i stort sett samma som i Nordea Kinafond. Den placerar i huvudsak i företag som är verksamma eller belägna i Kina, Hong Kong och Taiwan.

Mer information

Se brevet (pdf, 320 KB) som skickas till andelsägarna i Nordea Kinafond. Bifogat finns även två faktablad, ett för matarfonden (pdf, 217 KB) och ett för mottagarfonden (pdf, 95 KB).

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med Kundcenter, telefon 0771-22 44 88.