Nordea Kinafond blir en matarfond

Om du sparar i Nordea Kinafond kommer du få ett brev hemskickat med anledning av att fonden blir en matarfond. Ändringen träder i kraft den 29 november 2013. Denna typ av struktur har blivit möjlig genom EU-direktivet UCITS IV och gör att administrationen av fonden sker på ett bättre och mer effektivt sätt.

Vad innebär det för mig som sparar i fonden?

Du behöver inte göra något med anledning av den här förändringen. Ändringen medför inga kostnader för andelsägarna, inte heller några förändringar i andelarna, och den leder inte till någon svensk beskattning för personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Att Nordea Kinafond blir en matarfond innebär mer omfattande placeringsmöjligheter för fonden och som andelsägare kommer du att kunna placera i en fond som investerar i aktier som nu endast kinesiska placerare har tillgång till.

Vad betyder det att fonden blir en matarfond?

I praktiken innebär det att fonden kommer att placera i mottagarfonden Nordea 1 – Chinese Equity Fund, som i sin tur placerar på den kinesiska aktiemarknaden, istället för att placera direkt på aktiemarknaden i Kina.

Mottagarfondens placeringsinriktning är i stort sett samma som i Nordea Kinafond. Den placerar i huvudsak i företag som är verksamma eller belägna i Kina, Hong Kong och Taiwan.

Mer information

Se brevet (pdf, 320 KB)Öppnas i nytt fönster som skickas till andelsägarna i Nordea Kinafond. Bifogat finns även två faktablad, ett för matarfonden (pdf, 217 KB)Öppnas i nytt fönster och ett för mottagarfonden (pdf, 95 KB)Öppnas i nytt fönster.

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med Kundcenter, telefon 0771-22 44 88.