Så sparar du hållbart

Att spara hållbart betyder att du ska få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer såsom miljö, sociala frågor eller ägarstyrning. När du sparar i fonder är du ju faktiskt indirekt ägare av de aktier eller värdepapper som fonden investerar i. Ett sätt att göra ett medvetet hållbart val som kan ge stor effekt är att helt enkelt se över sitt sparande.

Spara hållbart Spara hållbart

Så kommer du igång med ett hållbart fondsparande


Se över ditt nuvarande sparande 

På de flesta Fondtorg och Fondinformationstjänster kan du hitta information om hur hållbar en fond är. Du kan hitta information om Nordeas fonder genom att titta på fondernas Ansvarsdeklaration eller genom att titta på fondernas HållbarhetsprofilÖppnas i nytt fönster

På Nordea redovisar vi även koldioxidavtryck för många av våra aktiefonder i vår FondinformationstjänstÖppnas i nytt fönster. Det finns dock vissa saker man bör tänka på innan man använder måttet, se filmen som förklarar hur koldioxidavtrycket fungerarÖppnas i nytt fönster

Byt till Hållbara fonder 

Tänk på ditt sparande som din största nyckel till en hållbar livsstil. Genom medvetna val kan du göra skillnad. 

Nordeas Stars-fonder investerar i företag som är bra på att hantera risker och möjligheter relaterade till miljö, socialt ansvar och affärsetik och som är finansiellt attraktiva. Framtidens stjärnor helt enkelt. 

Nordea Klimatfond investerar i företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser. Exempel på sådana områden är resurseffektiva tekniker, utsläppskontroll, vatten- och avfallshantering, förnyelsebar energi, avancerade material, biobränsle och jordbruk.

______________________________________________________________________________

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter som du hittar i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster