Så sparar du hållbart

Att spara hållbart betyder att du ska få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer såsom miljö, sociala frågor eller ägarstyrning. När du sparar i fonder är du ju faktiskt indirekt ägare av de aktier eller värdepapper som fonden investerar i. Ett sätt att göra ett medvetet hållbart val som kan ge stor effekt är att helt enkelt se över sitt sparande. 

Tänk på detta! Tänk på detta!

Bra saker att göra för att få ett hållbart sparande

Se över ditt nuvarande sparande
På de flesta Fondtorg och Fondinformationstjänster kan du hitta information om hur hållbar en fond är. Du kan hitta information om Nordeas fonder genom att titta på fondernas Ansvarsdeklaration eller genom att titta på fondernas HållbarhetsprofilÖppnas i nytt fönster. På Nordea redovisar vi även koldioxidavtryck för många av våra aktiefonder i vår FondinformationstjänstÖppnas i nytt fönster

Ta hjälp!
Ta hjälp av din bank eller fondförvaltare. Fråga dem hur de faktiskt arbetar med frågorna. 

Byt till Hållbara fonder
Tänk på ditt sparande som din största nyckel till en hållbar livsstil. Genom medvetna val kan du göra skillnad. 

Nordeas Stars-fonder investerar i företag som är bra på att hantera risker och möjligheter relaterade till miljö, socialt ansvar och affärsetik och som är finansiellt attraktiva. Framtidens stjärnor helt enkelt. Fonderna har blivit framröstade som några av Sveriges 10 mest hållbara fonder*.  

*Studie från Söderberg och Partners maj 2017

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning, den marknad eller de marknader som fonden är exponerad mot och de förvalt­ningsmetoder förvaltaren använder sig av.