Fusioner i Nordeas Europafonder

Den 5 och 6 september 2014 sker två fusioner i Nordeas Europafonder. Den 5 september 2014 fusioneras Institutionella Aktiefonden Europa med Nordea Pro European Fund, under den senares namn.

Den 6 september 2014 läggs aktiefonderna Nordea Selekta Europa och Nordea Europafond samman med Nordea Europe Fund, under den senares namn.

Därför görs sammanläggningen

Skälet till fusionen är att fonderna har samma placeringsinriktning och samma förvaltare. Att lägga samman fonderna innebär därför administrativa fördelar, men också förvaltningsmässiga fördelar.

Information till dig som sparar i fonderna

Du som sparar i någon av de berörda fonderna kommer att få information om detta hemskickat. Sammanläggningarna medför inga extra kostnader och utlöser heller inga skatter för dig.

Handel i fonden i samband med fusionen

Fram till och med onsdagen den 3 september 2014 klockan 15.30 kan du köpa och sälja andelar i Institutionella Aktiefonden Europa som vanligt. För Nordea Selekta Europa och Nordea Europafond är sista dag för orderläggning den 4 september 2014. Sedan stängs fonderna för handel. Från och med måndagen den 8 september 2014 handlar du i Nordea Pro European Fund respektive Nordea Europe Fund. Som vanligt kan du köpa och sälja andelar utan kostnader.