Fusion påverkar handel i Avanti och Nordenfonden

Fondhandel påverkas av fusion mellan Nordea Nordenfond och Nordea Avanti enligt följande:

  • Den 23 september 2016 är Nordea Avanti stängd för handel.
  • Den 21-23 september 2016 är Nordea Nordenfond stängd för handel.

Måndagen den 26 september 2016 är fusionen genomförd och våra kunder kan återigen köpa och sälja andelar men då under det nya fondnamnet Nordea Nordic Fund

Läs mer om fusionen här