Fusion Nordisk Kreditfond - European Cross Credit Fund

Den 13 september 2016 fusioneras Nordea Nordisk Kreditfond med Nordea European Cross credit Fund, under den senares namn. Fusionen är godkänd av tillsynsmyndigheten, CSSF, i Luxemburg eftersom fonderna är registrerade i Luxemburg.

Skälet till fusionen är att Nordea Nordisk Kreditfond inte har uppnått förväntade resultat. För att förbättra möjligheterna till god avkastning för alla andelsägare har vi därför valt att genomföra denna fusion.

Information till dig som sparar i dessa fonder  

Du som sparar i någon av de berörda fonderna kommer att få ett brev om fusionen hemskickat.

Fram till och med den 5 september 2016 klockan 15.30 kan du köpa och sälja andelar i Nordea Nordisk Kreditfond som vanligt. Sedan stängs fonden för handel. Från och med den 14 september 2016 kan du köpa och sälja andelar igen men då i fonden Nordea European Cross Credit Fund.

Fusionen medför inga kostnader för dig som andelsägare och som vanligt kan du köpa och sälja andelar utan avgift. Observera dock att den eventuella kapitalvinst eller kapitalförlust som realiseras om du väljer att sälja eller byta andelar påverkar din beskattning (undantag gäller för sparare inom pensions- och försäkringssparande samt inom ramen för Investeringssparkonto, ISK). 

Har du ett månadssparande eller liknande regelbundet sparande kommer detta automatiskt att överföras till Nordea European Cross Credit Fund.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 44 88 eller Kundcenter Företag på 0771-350 360.

Läs det fullständiga informationsbrevet från Nordea Investment Funds S.A. (pdf, 533 KB)Öppnas i nytt fönster

Läs mer om Nordea European Cross Credit Fund på FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.