Nordea Nordenfond fusioneras med Nordea Avanti

Den 23 september 2016 fusioneras Nordea Nordenfond med Nordea Avanti. Den mottagande fonden kommer i samband med fusionen att byta namn till Nordea Nordic Fund.

Fusionen är godkänd av Finansinspektionen i Sverige, eftersom Nordea Nordenfond är en sverigeregistrerad fond, och Finansinspektionen i Finland, eftersom Nordea Avanti är en finlandsregistrerad fond.

Skälet till fusionen är att fonderna har samma placeringsinriktning och samma förvaltare. Att lägga samman fonderna innebär därför administrativa, men också förvaltningsmässiga, fördelar.

Information till dig som sparar i dessa fonder   

Du som sparar i någon av de berörda fonderna kommer att få ett brev om fusionen hemskickat.

Fram till och med tisdagen den 20 september 2016 klockan 15.30 kan du köpa och sälja andelar i Nordea Nordenfond som vanligt. Sedan stängs fonden för handel. Från och med måndagen den 26 september 2016 kan du handla i Nordea Nordic Fund. Som vanligt kan du köpa och sälja andelar utan kostnader i samband med en fusion.

Även Nordea Avanti är stängd för handel då fusionen genomförs, den 23 september.

Har du ett månadssparande eller liknande regelbundet sparande kommer detta automatiskt att överföras till Nordea Nordic Fund.

I de bifogade breven hittar du vidare information till dig som andelsägare. 

Fusionen sker automatiskt och du behöver inte göra något själv. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 44 88 eller Kundcenter Företag på 0771-350 360.

Brev till andelsägare i Nordea Nordenfond  (pdf, 449 KB)Öppnas i nytt fönster

Brev till andelsägare i Nordea Avanti (pdf, 389 KB)Öppnas i nytt fönster

Se faktabladet Nordea Nordic Fund (pdf, 154 KB)Öppnas i nytt fönster

Revisorsyttrande fusion Nordenfond-Avanti (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster