Nordea Fund of Funds – Value Masters Fund kommer att fusioneras med Nordea Stabila Aktier

Nordea Fund of Funds – Value Masters Fund kommer att fusioneras med Nordea Stabila Aktier* den 5 april 2016. Båda fonderna är registrerade i Luxemburg och Finansinspektionen i Luxemburg har godkänt fusionen.

Fusionen medför inga förändringar i fondens avgiftsstruktur. Den påverkar inte heller antalet andelar i fonden och medför inga kostnader för fondandelsägarna.

*Fondens officiella namn i dess registreringsland Luxemburg är Nordea 1 – Global Stable Equity Fund.