Nordea Generationsfond 40-tal har fusionerats med Nordea Generationsfond Senior

Nordea Generationsfond 40-tal har fusionerats med Nordea Generationsfond Senior den 6 oktober 2017. Fonderna tillhör samma fondkategori och har samma fondavgift. De bägge fonderna har likartad placeringsinriktning.