Nordea Fund of Funds, SICAV - förändringar i prospektet

Från och med den 8 december 2014 publiceras ett nytt prospekt för Nordea Fund of Funds, SICAV. Du kan läsa om alla förändringar i meddelandet till alla andelsägare.

Om du inte godkänner ändringarna kan du utan kostnad sälja dina andelar. Lokala förmedlare kan eventuellt ta ut en avgift. Om du vill sälja dina andelar ska du skicka ett skriftligt säljuppdrag till Nordea Bank S.A. senast den 5 december 2014 kl. 15.30 (svensk tid).

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst hos Nordea Investment Funds S.A. på tel +352 43 39 50 - 1.