Nordea 1, SICAV - ändringar i fondprospektet

Den 21 april 2015 sker några ändringar i prospektet för fonderna i Nordea 1, SICAV. I meddelande till alla andelsägare kan du läsa om de förändringar som sker. 

Om du inte godkänner ändringarna kan du utan kostnad sälja dina andelar. Lokala förmedlare kan eventuellt ta ut en avgift. Fondbolaget och förvaltningsbolaget styr inte över dessa avgifter. Om du vill sälja dina andelar innan förändringarna träder i kraft måste Nordea Bank S.A. ha mottagit ett skriftligt säljuppdrag senast den 20 april 2015 kl. 15.30 (lokal tid).

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst hos Nordea Investment Funds S.A. på tel +352 43 39 50 - 1.

Läs meddelande till andelsägare (pdf, 332 KB)