Förändringar i fondutbudet

Vi arbetar kontinuerligt för att modernisera och förbättra vårt fondutbud. Syftet är att skapa fonder som har bättre förutsättningar att skapa bra avkastning till dig som fondandelsägare, utnyttja stordriftsfördelar genom att slå samman fonder med liknande placeringsinriktning och att skapa ett mer tydligt fondutbud.

Delar av förändringarna är möjliga att genomföra som ett resultat av det nya EU-direktivet UCITS IV som trädde i kraft 2011 och som implementerades i svensk lagstiftning i augusti 2011. Detta gör det till exempel möjligt att slå samman fonder som är registrerade i olika länder. 

Förändringar

Förändringar som genomförs
SpecifikationDatum
Nordea Fund of Funds - prospektändringar7 mars 2017
Ny fond - Nordea Swedish Stars3 mars 2017
Ny fond - Flexible Fixed Income Fund25 oktober 2017
Nordea Dedicated Investment Fund - ändringar i prospekt6 oktober 2016
Nordeas börshandlade fonder stängs5 oktober 2016
Nordea Fund of Funds - ändringar i prospekt september 20161 september 2016
Nordea Nordenfond fusioneras med Nordea Avanti15 augusti 2016
Nordea Nordisk Kreditfond fusioneras med Nordea European Cross Credit Fund2 augusti 2016
Nordea 1, SICAV - ändringar i prospekt augusti 201619 juli 2016
Granskning av kol och fossila bränslen i våra svenska institutionella fonder22 juni 2016
Två nya räntefonder med inriktning mot tillväxtmarknader21 juni 2016
Inst Aktiefonden Världen - ny förvaltningsstrategi, nytt index, lägre avgift13 juni 2016
Ny fond - Nordea Global Stars23 maj 2016
Nordea European Opportunity Fund fusioneras med Nordea European Value Fund13 maj 2016
Nordea Brasilienfond fusioneras med Nordea Latin American Equity Fund6 maj 2016
Nordea Global Value Fund fusioneras med Nordea Global Dividend Fund ll27 april 2016
Nordea Stable Equity Long Short stängs helt för insättningar27 april 2016
Nordea Stable Equity Long Short stängs för nytt sparande21 mars 2016
Ändrad placeringsinriktning i Nordea European HY Bond Fund ll18 mars 2016
Ändrad placeringsinriktning i tre svenska räntefonder26 februari/ 1 mars 2016
Nordea Asset Allocation Fund - ändringar i prospekt18 mars 2016
Nya förvaltare för Sverige och Nordenfonder5 jan 2016
Nordea inför två likviddagar vid fondhandel11 maj 2015
Fusioner i Nordeas Europafonder
5,6 sept 2014
Nordea Sverigefond läggs samman med Nordea Swedish Stars
14 juni 2014
Ny prissättningsmetod i Finlandsregistrerade fonder skyddar andelsägare
19 maj 2014
Ny struktur för Nordeas fondverksamhet i Norden
1 april 2014
Ny fond - Nordea Global Small Cap Fund
14 mars 2014
Nordea Olympiafond - ändring i fondbestämmelserna17 jan 2014
Ny fond: Emerging Markets Small Cap Fund9 dec 2013
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund stängs för nya investerare 
6 dec 2013
Nordea Kinafond blir en matarfond29 nov 2013
25 oktobe