Nordea Sverigefond läggs samman med Nordea Swedish Stars

Den 14 juni 2014 fusioneras Nordea Sverigefond in i Nordea Swedish Stars. Fondens namn kommer att vara Nordea Swedish Stars. Samtidigt sker en del förändringar i fondbestämmelserna för Nordea Swedish Stars.

Därför görs sammanläggningen

Sammanläggningen är en del i det omfattande förändringsarbete som pågår inom fondområdet och skälet till att vi gör fusionen är att  Nordea Sverigefond inte har haft en tillfredsställande utveckling över tiden. Samtidigt vill vi erbjuda andelsägarna en mer modern fond i form av Nordea Swedish Stars, med ökade möjligheter att skapa god avkastning.

Fonden ändrar placeringsinriktning och får en lägre förvaltningsavgift. I samband med fusionen slopas också jämförelseindex i Swedish Stars.

Idag placerar Swedish Stars på den svenska aktiemarknaden. Att fonden ändrar placeringsinriktning innebär att den framöver kommer att placera 10-20 procent av fondförmögenheten på de nordiska aktiemarknaderna.

Swedish Stars har idag en förvaltningsavgift på 1,5 procent och Sverigefondens förvaltningsavgift kan idag variera mellan 1,4 och 1,5 procent beroende på den totala fondförmögenheten i fonden. I samband med fusionen sänks Swedish Stars förvaltningsavgift till 1,4 procent.

Information till dig som sparar i fonderna

Du som sparar i någon av de berörda fonderna kommer att få information om detta hemskickat. Sammanläggningarna medför inga extra kostnader och utlöser heller inga skatter för dig.

Handel i fonden i samband med fusionen

Fram till och med torsdagen den 12 juni 2014 klockan 15.30 kan du köpa och sälja andelar i Nordea Sverigefond som vanligt. Sedan stängs Nordea Sveriefond för handel. Från och med måndagen den 16 juni 2014 handlar du i Nordea Swedish Stars, Som vanligt kan du köpa och sälja andelar utan kostnader.