Fonden Selekta Sverige fusioneras med Swedish Stars

Den 20 oktober 2013 fusioneras Nordea Selekta Sverige med Nordea Swedish Stars under namnet Nordea Swedish Stars.

Därför görs fusionen

Fusionen är en del i det omfattande förändringsarbete som pågår inom fondområdet.

Nordea Selekta Sverige har inte haft en tillfredsställande utveckling över tiden och avkastningen har inte levt upp till förväntningarna. Målsättningen med fusionen är att erbjuda andelsägarna en modern produkt med ökade möjligheter att skapa god avkastning.

Placeringsinriktning

Nordea Swedish Stars är en aktiefond som placerar på den svenska aktiemarknaden. Urvalet av aktier i fonden baseras på en kombination av finansiell analys och ESG-analys (Environmental, Social and Governance).

Lägre förvaltningsavgift

Nordea Selekta Sverige har idag en förvaltningsavgift om 1,60 procent medan Nordea Swedish Stars har en förvaltningsavgift om 1,50 procent. Som en följd av fusionen kommer därmed förvaltningsavgiften att bli lägre för dig som haft Nordea Selekta Sverige.