Hur kan jag spara ansvarsfullt?

I Nordeas fondförvaltning är frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik en viktig del. Därför gör vi en generell granskning och en riskbedömning av alla aktivt förvaltade fonder utifrån det perspektivet. Där tittar vi särskilt på: 

 • Miljöaspekter 
  Hur påverkar företaget miljön i form av exempelvis föroreningar och koldioxid-avtryck? Hur ser situationen ut med hänsyn till användning av råvaror och andra naturresurser, är det en förutsättning för företagets produktion? 
 • Mänskliga rättigheter 
  Har företaget  problem med att ta hänsyn till grundläggande mänskliga rättigheter? Eller skapar de sociala problem i de områden där de är verksamma? 
 • Arbetsvillkor 
  Lever företaget upp till sitt ansvar för sina anställdas arbetsvillkor och rättigheter. Har de anställda tillgång till vatten, ventilation etc? Får de en acceptabel lön? 
 • Affärsetik
  Lever företaget upp till de etiska och rättsliga kraven inom sin bransch? Har det t.ex. varit involverad i fall som rör korruption, insider-handel, diskriminering eller liknande? 

Så långt sträcker sig Nordeas generella analys för ansvarsfulla investeringar  

Starsfonderna tar steget längre

Nordeas Stars-fonder genomgår exakt samma granskning, men de omfattas också av ytterligare en noggrann analys av miljömässiga, sociala och affärsetiska aspekter. Detta innebär att bara de allra mest ansvarsfulla bolagen med stor potential på lång sikt, kommer i fråga för Nordeas Stars-fonder, stjärnorna eller ”the Stars”.