Frågor och svar om fonder

Hur beräknas schablonintäkten på direktsparande i fonder (ej för sparande inom ISK)?
Svar:

Fondandelsägaren ska i sin självdeklaration ta upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4 procent av kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget utgörs av fondandelarna vid kalenderårets ingång, alltså värdet den 1 januari för det år som du deklarerar för. Schablonintäkten beskattas sedan som andra kapitalinkomster. För fysiska personer (privatpersoner) innebär det att skatten blir 30% x 0,4% = 0,12% av innehavet. Ett sparande på 100 000 kronor ger exempelvis en schablonskatt på 120 kronor per år.

Fonder