Fonden som visar att ansvar lönar sig

Emerging-stars-pris-right-218x158Privata Affärer har utsett fonden Nordea Emerging Stars till årets tillväxtmarknadsfond 2014. Dessutom har Dagens Industri utsett fondens förvaltare Jorry Rask Nøddekær till årets stjärnförvaltare på tillväxtmarknaderna.  

Nordea Emerging Stars investerar i ett 50-tal bolag som utmärker sig genom de är attraktiva ur ett finansiellt perspektiv och att de hanterar risker och möjligheter relaterade till miljö, socialt ansvar och affärsetik på ett bra sätt. 

Under 2014 gav fonden en avkastning på 28 procent. Fokus har legat på en hög andel aktier från Asien och en mindre andel aktier från Ryssland. Etik lönar sig, motiverar Privata Affärer valet. 


Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  Fonden förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut, läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondhandel.