Åtta Luxemburgregistrerade fonder byter förvaltande fondbolag

Den 11 november 2013 bytte åtta Luxemburgregistrerade fonder förvaltande fondbolag, från Nordea Investment Funds Company I S.A. till Nordea Investment Funds S.A. Ändringen har skett på grund av en omstrukturering inom Nordea i Luxemburg.

De fonder som påverkas är: Futura, Optima, Spara Trean, Asian Fund, Likviditetsinvest, Obligationsinvest, Räntefond Företag och Sekura.

Du behöver inte göra något

Som andelsägare behöver du inte göra något med anledning av den här informationen. Bytet av förvaltande fondbolag medför inga kostnader för dig som andelsägare och leder inte heller höjda avgifter i fonderna.